Phóng to | In

Địa chỉ: Mobile Innovation (Vietnam) Co., Ltd.
Rm402, 4th Floor V-Tower, 649 Kim Ma Str., Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
Số điện thoại. +84(0)-4-3760-6424
Fax. +84(0)-4-3760-6424
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Mon-Fri 8:30 am - 17:30 pm
Phone number: +84(0)-4-3760-6424/ +84.904.770.110
Email: cs_vietnam@mobileinnovation.co.th , sale_vietnam@mobileinnovation.co.th
Call Center: +84(0)-4-3760-6424