ข่าวสาร & ประกาศ ทั้งหมด


    เกี่ยวกับบริษัท


    บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง NTT DOCOMO, Inc., บริษัทนำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการแบบบูรณาบนเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ในประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย มากกว่า 72 ปี ในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 184 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้ง ขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2547 เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับ Wireless Data Solution และ เทคโนโลยี M2M (Machine to Machine)


    บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมใหม่ด้านไอที และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและ พร้อมให้บริการที่เกี่ยวกับ "การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย" ให้กับลูกค้า ซึ่งมี “Fleet Expert ”และ “Global SMS Broadcasting” เป็นผลิตภัณฑ์หลัก Fleet Expert เป็นการให้บริการระบบบริหารการจัดการ และติดตามยานพาหนะแบบ real-time และอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีสำหรับการติดตามสำหรับบุคคลผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วย ในส่วนของ Global SMS Broadcasting นั้นเป็นบริการที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plannin: BCP) ใช้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนจำนวนมากผ่านทางข้อความ(SMS) ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะยืนยันสถานะความปลอดภัยของพนักงาน และรับการตอบกลับของพนักงานได้ทันที


    บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด ได้ขยายสาขาไปยัง กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ Mobile Innovation (Vietnam) Co., Ltd. และ สาขา ณ เมืองจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย PT. Mobile Innovation Indonesia เพื่อให้บริการระบบ “Fleet Expert” และระบบ "Global SMS Broadcasting" เช่นกัน