ขยาย | พิมพ์

ที่อยู่: Mobile Innovation Co.,Ltd. 128/224,227,228, 21st Floor, Payatai Plaza Building Phayathai Road, Kwaeng Thung-Phayathai, Khet Rajthevee Bangkok 10400
โทรศัพท์. +66 (0) 2129 3800
โทรสาร. +66 (0) 2129 3810
บริการลูกค้า: วันจันทร์-ศุกร์ 8:30 am - 21:00 pm
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 8:30 am - 17:30 pm
+66 (0) 2129 3812 ต่อ 230 - 237
Email: support@mobileinnovation.co.th

GPS ติด ติดตาม รถสาธารณะ ที่ กรมการขนส่งทางบก กำหนด และ กรมการขนส่งทางบก รับรอง รับรองมาตรฐาน GPS สำหรับ รถป้ายเหลือง